Elektronická kniha jízd online pomocí GPS

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd je součástí jednotky online monitorování vozidel pomocí GPS. Zaznamená ujeté kilometry, spotřebu pohonných hmot, vyhodnotí záznamy atd. Automaticky stáhne přenášená data z GPS lokátorů do počítače. 

 

Mějte přehled o provozu vašich vozidel, vozového parku i práci řidičů

Systém ručně vedených záznamů o kontrole řidičů a spotřebě pohonných hmot je značně neprůhledný a zbytečně složitý. Může vám tak snadno uniknout nepoctivé jednání řidičů a tím navyšovat náklady. Elektronickou knihou jízd se navždy zbavíte ručního psaní záznamů souvisejících s jízdou a zpětného dopočítávání kilometrů, časů atd. Dostanete tak úplný přehled o provozu vozidel i náklady pod kontrolu. 

Ušetřete až 30% nákladů na provozu vozidel a mzdách zaměstnanců
Monitoring vozidel a elektronická kniha jízd pomocí GPS zaznamená údaje o provozu a pohybu vozidla. Automaticky stáhne přenášená data z GPS lokátorů do počítače. Řidiči se tak už nebudou moci dopouštět „černých jízd“, měnit trasy, podávat nepřesné informace o spotřebě pohonných hmot či nedodržovat dobu odpočinku. Zamezte neoprávněným jízdám, podvodům při tankování a jiným činnostem navyšujícím vaše náklady.

S elektronickou knihou jízd:

 • vytvoříte denní, týdenní i měsíční přehledy jízd,
 • dohledáte kdykoliv jízdu všech vozidel,
 • připravíte souhrnné statistiky,
 • zkontrolujete vhodný styl řidičů i dodržování všech jejich povinností,
 • doložíte údaje pro daňová přiznání,
 • nastavíte mnoho dalších konkrétních funkcí dle vašich požadavků.

 

Mějte díky online monitoringu a elektronické knize jízd přehled o tom, jak řidiči vykonávají svou práci a nakládají s vaším majetkem

Sledujte a hlídejte:

Elektronická kniha jízd pro osobní automobil kniha jízd pro nákladní automobily kniha jízd pro zemědělská vozidla kniha jízd pro komunální vozidla kniha jízd stavební vozidla kniha jízd motorky kniha lodní dopravy
osobní automobily nákladní automobily zemědělská vozidla komunální a technická vozidla stavební stroje motorky
čtyřkolky
skútry
lodě

 

 

Mějte přehled o:

 • poloze vozidla v reálném čase včetně informace, zda je vozidlo v pohybu nebo stojí s vypnutým zapalováním,
 • čase začátku a konce jízdy řidičů,
 • přesné identifikaci řidiče přiložením čipu ke čtečce,
 • dodržování maximální povolené rychlosti,
 • čase stráveném u klienta,
 • najetých kilometrech,
 • překročení státních hranic,
 • termínech STK,
 • rozlišování služebních a soukromých jízd.

Přehled všech funkcí najdete zde

Svou práci už si touto technologií zjednodušilo nespočet firem využívajících jedno služební vozidlo i spravujících vozový park. Usnadněte si práci a ušetřete náklady i vy.

Kolik bude dlouhodobá úsporu nákladů stát