GPS Monitoring vozidel 

GPS Monitoring vozidel

Využijte moderní technologie k evidenci a online monitoringu vozidel, řidičů a služebních jízd. Svou práci už si tak zjednodušilo nespočet firem využívajících jedno služební vozidlo i spravujících celý vozový park. Zjednodušte si ji i vy. Díky provázanosti s elektronickou knihou jízd tak budete mít komplexní přehled o provozu vašich služebních vozidel jak v České republice, tak v celé Evropě.

 

1 technologie to ohlídá za vás

Monitoring a zápis údajů z elektronické knihy jízd se provede pomocí pevné palubní jednotky, tzv. lokátoru. Ten rychle a spolehlivě určí aktuální polohu pomocí GPS satelitů. Lokátor se umístí do jakéhokoliv vozidla, kde sbírá data o jeho provozu. Budete tak mít přehled o aktuální poloze a pohybu vozidel. K nepřetržitému sledování pohybu vozidel není potřeba žádná aplikace, stačí se přihlásit přes webový prohlížeč nebo mobilní telefon.

Ušetřete až 30 % nákladů na provozu vozidel a mzdách zaměstnanců
Monitoring vozidel a elektronická kniha jízd pomocí GPS zaznamená údaje o provozu a pohybu vozidel. Automaticky stáhne přenášená data z GPS lokátorů do počítače. Řidiči se tak už nebudou moci dopouštět „černých jízd“, měnit trasy, podávat nepřesné informace o spotřebě pohonných hmot či nedodržovat dobu odpočinku. Zamezte neoprávněným jízdám, podvodům při tankování a jiným činnostem navyšujícím vaše náklady.

Mějte díky online monitoringu a elektronické knize jízd přehled o tom, jak řidiči vykonávají svou práci a nakládají s vaším majetkem.

 

Sledujte a hlídejte:

Monitoring firemních vozidel Monitoring nákladních vozidel Monitoring zemědělské techniky Monitoring komunálních vozidel Monitoring stavebních vozidel Monitoring motorek Monitoring lodní dopravy
osobní automobily nákladní automobily zemědělská vozidla komunální a technická vozidla stavební stroje motorky
čtyřkolky
skútry
lodě

 

Mějte přehled o:

  • poloze vozidla v reálné čase včetně informace, zda je vozidlo v pohybu nebo stojí se zapnutým zapalováním,
  • času začátku a konce jízdy řidičů pro mzdové účely,
  • přesné identifikaci řidiče přiložením čipu ke čtečce,
  • dodržování maximální povolené rychlosti,
  • čase stráveném u klienta,
  • najetých kilometrech,
  • překročení státních hranic,
  • termínech STK,
  • rozlišování služebních a soukromých jízd.

Přehled všech funkcí najdete zde

Svou práci už si touto technologií zjednodušilo nespočet firem využívajících jedno služební vozidlo i spravujících vozový park. Usnadněte si práci a ušetřete náklady i vy.

Kolik bude dlouhodobá úsporu nákladů stát