• Aktuální poloha - zobrazení vozidla na mapě včetně informace, zda je vozidlo v pohybu nebo stojí s vypnutým zapalováním.
 • Sledování v reálném čase - zobrazení aktuální polohy vozidla v mapě. Aktualizace dat každých 30 sekund.
 • Elektronická kniha jízd s historií - automatický záznam veškerých informací o každé jízdě. Kompletní historie měsíčního, týdenního a denního přehledu. Každá jízda lze zobrazit v mapě včetně všech informací a podrobností.
 • Denní přehled jízd - denní výpis elektronické knihy jízd. Přidání účelu jízdy, nastavení řidiče, úpravy apod.
 • Měsíční přehled jízd - měsíční přehled elektronické knihy jízd.
 • Zobrazení jízdy v mapě - grafické zobrazení projetých tras ve zvolených mapách - satelitní zobrazení, terénní mapa, 3D zobrazení. Zaznačení rychlosti jízdy s možností zpětného přehrání jízdy.
 • Typ jízdy - rozlišení typu jízdy pomocí přepínače. Možnost volby libovolného počtu typů jízd - služební, soukromá.
 • Nastavení typů jízdy - ruční nebo automatické nastavení typu jízdy - služební, soukromá.
 • Informace o jízdě - záznam o ujeté vzdálenosti, času jízdy, typu jízdy (služební, soukromá), trase, stání, účelu jízdy apod.
 • Ujetá trasa - záznam o ujeté vzdálenosti, času jízdy, typu jízdy (služební, soukromá), stání apod.
 • Stání na místě - zobrazení vozidla se zapnutým zapalováním ve výpisu elektronické knihy jízd
 • Najeté kilometry - záznam o počtu najetých kilometrů. Souhrnné statistiky dle nastavených parametrů.
 • Zobrazení více vozidel - umožnění online sledování pohybu vozidel a zobrazení aktuální polohy v reálném čase.
 • Čipová identifikace - automatická identifikace řidičů pomocí čipů. Možnost ručního přiřazení řidiče v elektronické knize jízd.
 • Tankování PHM - výpočet průměrné spotřeby, nákladů na ujeté kilometry, zobrazení souhrnných statistik
 • Průměrná spotřeba - výpočet průměrné spotřeby, nákladů na ujeté kilometry a zobrazení souhrnných statistik.
 • Stav tachometru - výpočet ujetých kilometrů na základě knihy jízd a záznam stavu virtuálního tachometru. 
 • Výdaje na PHM - výpočet průměrné spotřeby podle ujeté vzdálenosti.
 • Začátek jízdy - upozornění SMS o tom, že se vozidlo dalo do pohybu.
 • Upozornění na pokles napětí - upozornění SMS o poklesu napětí v jednotce. Může znamenat odpojení od autobaterie.
 • Administrace vozidel - možnost zadání veškerých údajů o vozidle (značka vozidla, registrační značka, obsah motoru, druh pohonných hmot, spotřeba, pobočka, řidič, číslo platební karty apod.)
 • Administrace uživatelů - možnost tvorby a správy uživatele, přiřazování oprávnění pro práci s knihou jízd pro konkrétní vozidla.
 • Pobočky - tvorba a správa poboček pro oddělené evidence firemních vozidel.
 • Souhrnné statistiky - informace o počtu ujetých kilometrů, spotřebovaných PHM, apod.
 • Reporty - tvorba a správa reportů knihy jízd pro tisk nebo export ve formátu PDF nebo Excel. Možnost pravidelné zasílání předem navolených reportů na e-mail.
 • Tiskové sestavy - veškeré informace knihy jízd pro tisk. 
 • Denní přehledy - denní informace z knihy jízd.
 • Překročení hranic - záznam o překročení hranic České Republiky.
 • Kontrola servisních intervalů a termín STK - možnost upozornění SMS nebo e-mailem na termín servisní kontroly (výměna oleje, lékárničky) a termíny STK.

Kolik bude dlouhodobá úsporu nákladů stát