Úvod Ukázka systému

Mějte dohled nad svým majetkem

Chcete hned zjistit, jak to funguje?

Již od

145Kč

za měsíc

Přehledová mapa

Zobrazení polohy monitorovaných vozidel na úvodní obrazovce včetně informace, zda je vozidlo v pohybu nebo spojí s vypnutým zapalováním. Aktualizace polohy vozidla každých 30 sekund a to na celém území Evropské unie v základní ceně služby.


Hlídání podle oblasti

Snadno editovatelné oblasti, které nesmí vozidlo opustit nebo nesmí navštívit. V případě porušení nastavených podmínek obdržíte neprodleně SMS nebo e-mail.

Hlídání podle času

Nastavení časového rozvrhu, kdy je možné vozidlo používat. V případě porušení "klidového režimu" obdržíte SMS nebo e-mail. Tímto způsobem je možné vozidlo chránit před neoprávněným užitím nebo odcizením.

Administrace uživatelů

Uživatelské účty jsou rozděleny do několika úrovní. Od možnosti pouhého prohlížení až po administrátora, který vytváří další uživatelské účty, přiděluje práva a jednotlivá vozidla.

Kniha jízd

Přehledné rozdělení do jednotlivých dnů vč. souhrnných informací. Grafické zobrazení projetých tras ve zvolených mapách. Zaznačení rychlosti jízdy s možností zpětného přehrání jízdy. Filtrování služebních a soukromých jízd, hromadné úpravy nebo možnost uzamknutí jízd při závěrce daného období.

Reporty

Tvorba reportů knihy jízd pro tisk nebo export ve formátu PDF, Excel, Word nebo XML. Možnost pravidelného zasílání předem navolených reportů na denní, týdenní nebo měsíční bázi na zvolený e-mail.

Souhrnné statistiky

Přehledná statistika o využití jednotlivých vozidel a ujetých kilometrech.

Kontrola servisních intervalů a termínů STK

Intuitivní nastavení servisních intervalů (výměny oleje, lékárničky) nebo termínu STK. Upozornění na úvodní přehledové obrazovce na blížící se termín vč. zaslání na nastavený e-mail.

Přehledné rozhraní pro mobilní telefon

Nečekejte, až se vám stane nepříjemná věc a monitorujte své věci už nyní